Ученик: Когато те посетят, какво правят? Говорят ли си с теб?

Шри Чинмой: Понякога те благославят или ти говорят. Правят го от добра воля. Когато те посетят, можеш да получиш резултата едва няколко дни по-късно, но определено ще получиш нещо. Когато ви посещавам в сънищата, вие никога не ме виждате. Само Х. ми е дал пълно описание.

From:Шри Чинмой,Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cwm