Ученик: Когато съществата взимат хората от корабите, какво изживяване имат душите на тези хора?

Шри Чинмой: Това изцяло зависи от Волята на Всевишния. Окултните сили имат злонравни и детински качества. Понякога душите не искат да си отидат, но са принудени.

From:Шри Чинмой,Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cwm