Ученик: Има ли добри и лоши дни във вътрешния свят?

Шри Чинмой: Разбира се! Във вътрешния свят има много добри и много лоши дни.

From:Шри Чинмой,Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cwm