Ученик: Ако получим известни способности във вътрешния свят, какво трябва да правим?

Шри Чинмой: Да ме опознавате повече, да ме опознавате повече, да ме опознавате повече. Ако имате някакви способности, ще бъде по-лесно да ме опознаете. Сега вие можете да видите само лицето ми, но искате да знаете повече. Колкото по-големи способности имате във вътрешния свят, толкова повече ще се опитвате да учите от мен и да ме познавате.

From:Шри Чинмой,Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cwm