31.

Мечтателят е песента на Вечността и танцът на Безкрая.

From:Шри Чинмой,Мечти, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/drm