42.

Когато умът ни е спокоен, Бог гордо ни благославя с мечта, достигаща Небесата.

From:Шри Чинмой,Мечти, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/drm