5.

Мечтите ни вдъхновяват да се носим с облаците.

From:Шри Чинмой,Мечти, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/drm