Моята вечер се спуска

Януари

1 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме нахрани

с Тишината-Блаженство

на Божиите Стъпки. ```

2 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ми помогне да вдишам уханието

на един мечтан нов свят.

```

3 януари

```

Moята вечер се спуска

и аз с обич ѝ поднасям

радостите от успехите

и тъгата от пораженията в моя ден. ```

4 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да види

красивото сърце на деня ми

и неговия всеотдаен живот. ```

5 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме освободи

от вцепеняващите тревоги

и грижи на деня ми. ```

6 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме научи

как да долавям в тишината

пулса на широкия свят. ```

7 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме прикани

да посрещна цветята на нейния покой

с дълбоката отзивчивост на сърцето си. ```

8 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме научи

как да сразя всички

погрешни и отрицателни мисли

от деня си.

```

9 януари

```

Moята вечер се спуска

и аз виждам и чувствам,

че дори самият прах

на моя вечерен свят

е изпълнен с небесно блаженство.

```

10 януари

```

Moята вечер се спуска

с проливен дъжд

от изпълваща тишина.

```

11 януари

```

Moята вечер се спуска

и с усмивка ми казва,

че утре аз ще бъда

безспирен генератор на ентусиазъм. ```

12 януари

```

Moята вечер се спуска

и гордо превръща

дневния ми глад за единство

в нощно пиршество на целостта. ```

13 януари

```

Moята вечер се спуска

и безусловно ми дава

нова и пряка връзка на стремежа

с моя Абсолютен Господ Всевишен. ```

14 януари

```

Moята вечер се спуска

и незабавно пропъжда

дневните ми въздишащи сълзи,

а ми дава

своите танцуващи усмивки.

```

15 януари

```

Moята вечер се спуска

със своите безшумни криле. ```

16 януари

```

Moята вечер се спуска

и сълзите на сърцето ми за Бог

падат като дъжд от красиво блаженство.

```

17 януари

```

Moята вечер се спуска

с богат запас

от вътрешно търпение

и външна търпимост. ```

18 януари

```

Moята вечер се спуска

и ми носи важно послание

от Бог:

“Обичам те, дете Мое.

И винаги ще приемам твоето служене,

без значение какво мислиш ти за себе си.” ```

19 януари

```

Moята вечер се спуска,

незабавно развенчава

ума ми – президент през деня –

и усмихнато провъзгласява

сърцето ми за президент на цялата нощ.

```

20 януари

```

Moята вечер се спуска,

казва на моя питащ ум:

“Тръгвай си веднага!”

и казва на търсещото ми сърце:

“Влез, дете мое, влез.”

```

21 януари

```

Moята вечер се спуска

и благодарното ми сърце

мигновено ѝ устройва

тържествено посрещане. ```

22 януари

```

Moята вечер се спуска

и веднага ускорява

устременото ми пътуване към откриването на Бог.

```

23 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме благослови

с най-топлото одеяло от обич

на самото Божие Око. ```

24 януари

```

Moята вечер се спуска,

за да ме посъветва

да живея в сърцето на човечеството,

а не в неговите очи. ```

25 януари

```

Moята вечер се спуска

и ме уверява,

че на моята готовност да удовлетворя Бог

няма никога да ѝ липсват възможности. ```

26 януари

```

Moята вечер се спуска

и с обич казва на ума ми

да напусне своята информационна къща

и да заживее в озарения дом на сърцето ми. ```

27 януари

```

Moята вечер се спуска

да ми даде много специална награда

за това, че съм избрал да се предам на Бог.

```

28 януари

```

Mоята вечер се спуска

и пита ума ми

защо стои насред задръстването на мислите,

вместо да приеме любезната покана

на моето красиво и плодоносно притихнало сърце.

```

29 януари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че е готова безусловно да приеме от мен

негодуващия ум

и разочарованото сърце на деня ми.

```

30 януари

```

Moята вечер се спуска

и усмихнато ме прави

мирен гражданин

на Божията вътрешна Вселена. ```

31 януари

```

Moята вечер се спуска

и aз ѝ казвам:

“Благодаря ти от все сърце

за безбройните благословии,

с които засилваш моята жажда

за тишината на Вечността.“ ```

Февруари

1 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ме благославя със светлината на мъдростта.

Тя ми казва, че външният ми весел живот

е съвършено проявление

на моето вътрешно молитвено сърце.

```

2 февруари

```

Moята вечер се спуска

и аз забелязвам нещо важно:

през деня усещах,

че съм напъпил стремеж,

но сега усещам,

че съм разцъфнал стремеж. ```

3 февруари

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам:

“Кой е най-бързият начин да удовлетворя Бог ?”

Моята вечер отвръща:

“Просто стани магнит на преданост към Бог.”

```

4 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че не трябва да позволя на нощта-невежество

да ме отдалечи

от Светлината на Божието Състрадание.

```

5 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че е донесла

ново любящо и уханно обещание

да удовлетворя Бог.

```

6 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ведрият ми ум

и искреното ми сърце

са две изключителни Победи за Бог.

```

7 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми дарява

нов магнит от преданост,

за да привличам Бог към себе си. ```

8 февруари

```

Moята вечер се спуска

и аз бързо и охотно

започвам да издишвам

всички вредни изпарения на тревогите в ума си. ```

9 февруари

```

Moята вечер се спуска

и умът ми вече не е вече замаян

от неспокойни и безполезни мисли.

```

10 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ме благославя

с непобедима вяра,

за да озари всички мигове на сърцето ми. ```

11 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че през деня

съм радвал тълпата,

а сега трябва да зарадвам Бог.

```

12 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че влакът на напредъка чака

да ме отведе

до Гарата на Божието Удовлетворение.

```

13 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за да засили глада на живота ми

за себенадминаване.

```

14 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ме умолява

да не оставам самозван

свободен търсач,

а да бъда

постоянно влюбен в Бог. ```

15 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за да ободри умореното ми сърце

с нови надежди за докосване до Бог.

```

16 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за ме изведе

от града на разочарованията,

покрит с тъмна мъгла. ```

17 февруари

```

Moята вечер се спуска

с важно послание от Бог:

аз имам Неговото пълно Одобрение

да се боря с всепоглъщащия

тигър на невежеството в ума ми

и да го победя. ```

18 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за да възроди

ума ми, готов да радва Бог,

и сърцето ми,

стремящо се да удовлетворява Бог.

```

19 февруари

```

Moята вечер се спуска,

за да освободи ума ми

от най-тежкия товар

на объркващите заблуди. ```

20 февруари

```

Moята вечер се спуска

със своята умиротворена тишина,

за да успокои ума ми

и да избави сърцето ми. ```

21 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ме учи да проливам

натежали от преданост сълзи,

за да радвам моя Господ Всевишен

винаги по Неговия Начин.

```

22 февруари

```

Moята вечер се спуска

и съветва ума ми

да бъде дълбока чистота,

съветва сърцето ми

да бъде дълбока искреност

и съветва живота ми

да бъде дълбока простота.

```

23 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да не се страхувам от никакви несгоди

в живота си,

защото всяка несгода,

без да съзнавам, ми помага

да укрепя ума си,

да разширя сърцето си

и да просветля живота си.

```

24 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че стремежът ми към Бог

сам по себе си не е достатъчен,

предаността ми към Бог

сама по себе си не е достатъчна,

но моето безусловно предаване на Бог

само по себе си несъмнено е достатъчно. ```

25 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ме просветлява, като ми казва,

че говорещата ми уста

може един ден да се провали,

но безмълвното ми сърце

и безмълвните ми очи

никога не ще се провалят.

```

26 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че когато не успявам да изпълня

обещанието си да проявя Бог,

аз не разбирам

че разпъвам на кръст Божието Сърце. ```

27 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да бъда неизменно всеотдаен

през деня,

за да мога да живея

не само с Аплодисментите,

но и в Прегръдката

на Бог. ```

28 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да отворя окото на мъдростта си

и да вдишам благоуханието

на Божията градина в сърцето си.

```

29 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да служа на човека

през целия ден.

Само тогава Бог ще ме направи

велик в мечтите за Него

и добър в любовта към Него

през цялата нощ. ```

Март

1 март

```

Moята вечер се спуска

и моли сърцето ми

да помогне на душата

да постави под арест

колосално егоистичния ми ум.

```

2 март

```

Moята вечер се спуска

и с любов ме учи

как да бъда невъзмутим

в устременото си сърце

и как да бъда непоколебим

в своя посветен живот. ```

3 март

```

Moята вечер се спуска

и аз виждам там долу,

в съкровените дълбини на сърцето си,

как моят Господ ми нашепва

да пея песента

За Божието удовлетворение на земята. ```

4 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва, че скоро

Бог ще наеме умиротвореното ми сърце

да Го носи където и да пожелае Той да отиде. ```

5 март

```

Moята вечер се спуска

и от нея аз се уча

как да се рея притихнал,

и още как да накарам да притихне

моя гръмогласен витал.

```

6 март

```

Moята вечер се спуска

и аз питам Господа си Всевишен:

“Ще приеме ли някога човечеството Твоята Светлина?”

Моят Господ Всевишен веднага отговаря,

че ешелонът на човешкия живот

със сигурност пътува напред,

а не назад.

```

7 март

```

Moята вечер се спуска

и аз питам Богинята на Вечерта

какво става, когато наранявам Бог

през деня.

Тя ми казва:

“Ако нараниш Бог през деня,

Той куца през цялата нощ.”

```

8 март

```

Moята вечер се спуска,

за да спаси сърцето ми

от пренебрегването на Бог през деня.

```

9 март

```

Moята вечер се спуска

и тутакси ме благославя

със своята могъща тишина,

за да мога да тичам бързо, много бързо

по величествения път на духовността.

```

10 март

```

Moята вечер се спуска

и ми дава

усмихнато и с любов

безсмъртния Дъх

на Мечтата в Божието Сърце.

```

11 март

```

Moята вечер се спуска

и усмихнато ми дарява

своя извор на безгранична наслада

от вдъхновението, стремежа и посветеността. ```

12 март

```

Moята вечер се спуска

и с радост ме учи

как да чукам тихо и всеотдайно

на Вратата на Божието Сърце. ```

13 март

```

Moята вечер се спуска

със своето разцъфнало докрай смирение,

за да ме научи

как да докосна Божиите Нозе. ```

14 март

```

Moята вечер се спуска,

за да превърне дневното ми служене на Бог

в нощно преклонение пред Бог.

```

15 март

```

Moята вечер се спуска,

за да превърне горещите молитви

на изпълнения ми с желания ден

в нощ на предаването ми на Божията Воля. ```

16 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ми помогне да спра да повтарям

погрешните си мисли и дела

от деня. ```

17 март

```

Moята вечер се спуска,

за да освободи ума ми

от най-тежкия дневен товар

на невежеството. ```

18 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже

простата Истина:

Бог е във всичко,

по-простата Истина:

Бог е за всичко,

най-простата Истина:

Бог е Всичко. ```

19 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че животът е много строго училище,

когато искам само да притежавам Бог. ```

20 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че животът е най-чудесното забавление и наслада,

когато се предавам

неуморно и безусловно на Бог.

```

21 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че това, от което се нуждая, е вътрешен фар,

а не външна електроцентрала. ```

22 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ме извести,

че жаждата на желанията ми,

която от години расте,

може да секне и накрая ще го стори.

```

23 март

```

Moята вечер се спуска

за да ме извести,

че гладът на стремежа ми

безсънно ще расте

и бездиханно ще сияе

във вечността. ```

24 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че стремежът ми към житейска слава

не може никога да бъде Божия вътрешна Воля,

нито дори Негово външно Намерение.

```

25 март

```

Moята вечер се спуска

и най-любящо ме съветва

да не допускам колебание

в стремежа си да удовлетворя Бог

дори и за един кратък миг.

```

26 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че болезненото съмнение

е образувало бездънно море от смут

в моя ум.

```

27 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че вярата ми

е безбрежният Океан

от Нектарно Блаженство

на Бог. ```

28 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ако действително искам да съм щастлив,

трябва искрено да кажа на Бог,

че наистина вярвам в Него,

наистина усещам Неговата Любов

и наистина искам да превърна

моя обвързан със земното живот на желания

в Небесно свободно дихание на стремежа.

```

29 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да се моля на Бог само за едно:

да прогони Той съня

от моето устремено сърце.

```

30 март

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ако се предам на Божията Воля

напълно и съвършено,

то Бог не ще скрие от мен

никоя от безбройните си Тайни. ```

31 март

```

Moята вечер се спуска

и с обич ме съветва

да смятам за еднакво важни

призива

на ридаещата земя

и призива

на усмихващите се Небеса.

```

Април

1 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да се откажа от желанието

да вдигам шум в света,

ако наистина искам да съм щастлив.

```

2 април

```

Moята вечер се спуска,

за да ми помогне да превърна тъжния си ден

в тиха щастлива нощ.

```

3 април

```

Moята вечер се спуска

и аз печално ѝ казвам:

“Уви, моят шумен и напреднат ден

ме кара да бързам заникъде.”

Вечерта ме утешава:

“Аз връщам тишината

в сърцето и в живота ти.

В тишината ще виждаш своята цел

навсякъде.”

```

4 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да продължа да изучавам най-старата философия:

“Нека бъде Твоята Воля.”

Тази философия е не само безсмъртна,

но и най-добра от всички. ```

5 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва:

“Бог винаги плаче

за твоето съвършенство.

Ти ще заплачеш ли някога

за Удовлетворението на Бог

по Негов Начин?”

```

6 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че сърце, лишено от преданост

към Бог,

е свидетелство за безплоден живот.

```

7 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва:

“Не жадувай за никакво друго господство,

освен за власт над твоя собствен ум,

ако щастието е това, което наистина искаш.”

```

8 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да държа под стража

моя таящ съмнения ум. ```

9 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва непременно да почувствам и осъзная,

че всички добри, вдъхновяващи

и просветляващи мисли,

които съм имал през деня,

са несравними постижения. ```

10 април

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да допускам само Вечния Лодкар

да управлява лодката на живота ми. ```

11 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да стана най-силно вярващ в Бог,

за да мога да стана

и най-щастливо влюбен в Бог.

```

12 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че не е нужно да се самоизмъчвам,

за да стана добър.

Аз неизбежно ще стана добър,

ако закопнея за Божието Светло Състрадание

и Сладостна Прошка.

```

13 април

```

Moята вечер се спуска

и ме учи как да стана

изкусен в безусловното предаване,

ако искам да бъда

най-обично дете на Бог.

```

14 април

```

Moята вечер се спуска

и нежно ми казва,

че никога няма да стана

кандидат за осъзнаване на Бог,

докато не се сприятеля

с тишината. ```

15 април

```

Moята вечер се спуска

и аз вече не бродя

из пустинята на недоволството.

```

16 април

```

Moята вечер се спуска

и аз я моля от душа

да ми покаже входа към добротата.

Тя охотно приема молбата ми. ```

17 април

```

Moята вечер се спуска

и ме моли да внимавам

да не оскърбя душата си

през деня,

защото да оскърбявам душата си означава

да се отдалечавам

от Бог Усмихнатия.

```

18 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

тайната на тайните:

моята безсънна готовност

единствена може

да зарадва Бог по Божия Начин. ```

19 април

```

Moята вечер се спуска

и аз съм много изненадан,

че съзнателно и радостно

сега съм станал

член на партията "За Бог".

```

20 април

```

Moята вечер се спуска

и с голяма радост и задоволство

аз започвам да търся Бог постоянно,

а не да търся Бог почасово,

както правех през деня.

```

21 април

```

Moята вечер се спуска

и веднага ме вдъхновява и ми дава сили

да търся пътя

към свещения храм на надеждата в сърцето си. ```

22 април

```

Moята вечер се спуска

и сега аз напълно разбирам

езика на сърцето,

докато през деня

говорех само езика на ума.

```

23 април

```

Moята вечер се спуска

и нежно ми казва

да обичам Бог

и никога да не търся почивка. ```

24 април

```

Moята вечер се спуска

и аз откривам,

че съм избягал от джунглата на желанията

в ума си.

Къде съм сега?

Ето, сега съм в градината

на моето устремено сърце.

```

25 април

```

Moята вечер се спуска

и безусловно ме назначава

да работя във Фабриката за Победа на Бог.

```

26 април

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

как да стана съвършен.

Тя ми казва:

“За да станеш съвършен, са ти нужни

готовност в сърцето

и устрем в дъха.”

```

27 април

```

Moята вечер се спуска

и неочаквано умът ми се ободрява,

а сърцето ми трепва,

за да ударят Камбаната на Божието Сърце. ```

28 април

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

как мога да бъда щастлив.

Моята вечер ми казва просто да призова

Божието Състрадателно Око.

```

29 април

```

Moята вечер се спуска

и веднага помага на моя Господ Всевишен

да засади нов свят

в градината на сърцето ми. ```

30 април

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да събирам цветята на дъгата,

за да бъда благословен

с Божиите най-светли и най-горди Усмивки.

```

Май

1 май

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че първо трябва да стана вътрешен трепет,

и едва тогава Бог ще удари

Камбаната на Удовлетворението в Своето Сърце.

```

2 май

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че духовен Учител е този,

чийто вътрешен живот

е направен от бездиханен плач

и чийто външен живот

е направен oт безсънни усмивки.

```

3 май

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че когато моят пулс

и пулсът на тишината

са в идеално съзвучие,

Бог незабавно ще дойде

и ще застане пред мен.

```

4 май

```

Moята вечер се спуска

и с обич ме съветва

да бъда винаги

изключително съзнателен и предпазлив,

за да не може прахът на съмнението в ума ми

да покрие цветята на вярата

в моето влюбено в Бог сърце.

```

5 май

```

Moята вечер се спуска

и аз веднага запявам заедно с нея

в прослава на вечно надминаващото се Божие Величие.

```

6 май

```

Moята вечер се спуска

и незабавно изтрива

сълзите ми, накипели от провалите

през деня. ```

7 май

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да обичам Бог във враговете си

също както обичам Бог

в приятелите си,

за да направя моя устремен напредък

безкрайно по-бърз.

```

8 май

```

Moята вечер се спуска

и аз ѝ казвам,

че безмерно обичам

нейната тиха божественост.

Моята вечер тутакси отвръща:

“Ала аз искам ти да обичаш

само Божието безкрайно Състрадание.”

```

9 май

```

Moята вечер се спуска

и състрадателно ми казва,

че не е нужно да оставам парализиран

от тревогите и безпокойствата на деня.

Тя ще ме дари с нова надежда,

ново вдъхновение, нов стремеж

и с чист и уверен деен живот.

```

10 май

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да взема чистотата

като безценен спътник

на сърцето си,

искреността

като безценен спътник

на ума си

и простотата

като безценен спътник

на живота си.

```

11 май

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

дали ще ми каже как

да освободя ума си от вината.

Моята вечер отговаря:

“Просто обикни Бог истински.

Тогава измъчващият те с вина ум

ще се принуди да те напусне

завинаги.”

```

12 май

```

Moята вечер се спуска

и аз ѝ казвам,

че денят ме благославя

с грижи,

а вечерта ме благославя

с надежди.

Моята вечер добавя:

“А Бог те благославя

и с внушителни обещания,

и с плодотворно осъществяване.” ```

13 май

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

как да се сдобия

с безсънно и бездиханно вдъхновение.

Моята вечер нежно ми казва:

“Това, от което се нуждаеш,

е тих и безмълвен ум.”

```

14 май

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

как да съм винаги с ведър ум.

Моята вечер ми казва, че са ми нужни

отдаден на Бог живот

и предадено на Бог сърце. ```

15 май

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

кое според Бог

е най-прелестното нещо, което имам.

Моята вечер ми казва,

че според Бог

благодарното ми сърце

е най-прелестното ми притежание. ```

16 май

```

Moята вечер се спуска,

и аз я питам

как да прекарам нощта

в неизмеримо щастие.

Моята вечер ми казва:

“ Не развявай егоистичното знаме на ума си,

както си правил през целия ден.”

```

17 май

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

какво мога да очаквам от спасението

и от осъзнаването.

Моята вечер ми казва да очаквам,

че спасението ще ми даде освобождение

от греховете,

а осъзнаването ще ми даде

постоянно и пълно единство

с Бог. ```

18 май

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да говоря внимателно

и да постъпвам молитвено. ```

19 май

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да творя и да утвърждавам

по всеки възможен начин,

за да радвам и Бог, и човечеството.

```

20 май

```

Moята вечер се спуска

и ме пита

дали бих искал да бъда

сподвижник на Божието Съвършенство

или сподвижник на Неговото Удовлетворение.

Аз веднага отвръщам:

“Сподвижник на Неговото Удовлетворение.”

```

21 май

```

Moята вечер се спуска

и ме благославя

с огромен запас от мир,

за да може сърцето ми

да бъде единно със света.

```

22 май

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

къде е истинското щастие.

Моята вечер ми казва, че истинското щастие

е непостижимо за ума ми,

но е лесно постижимо за сърцето ми. ```

23 май

```

Moята вечер се спуска

и веднага изпълва съда на сърцето ми

с чистотата на покоя.

```

24 май

```

Moята вечер се спуска

и нова вълна от радост

подхранва сърцето ми.

```

25 май

```

Moята вечер се спуска

и аз мощно сразявам

всички свои безнадеждни мисли

далеч преди да се родят,

за да мога да изживея вечерта и нощта

щастливо и радостно. ```

26 май

```

Moята вечер се спуска,

за да направи живота ми

красив като градината на сърцето ми.

```

27 май

```

Moята вечер се спуска

и аз незабавно усещам,

че отново съм се превърнал

в дълбокото дихание на моя устремен живот. ```

28 май

```

Moята вечер се спуска

и поривът ми да удовлетворя Бог

надига глас.

```

29 май

```

Moята вечер се спуска

и тутакси попречва

на моя съмняващ се ум

да проникне

в храма на сърцето ми.

```

30 май

```

Moята вечер се спуска

и замества боязливия ми ум

с просълзеното ми сърце,

та да е чист дъхът ми

за молитвата към Бог.

```

31 май

```

Moята вечер се спуска

и безусловно ми помага

да изпитам красивото единство на душата ми с Бог.

```

Юни

1 юни

```

Moята вечер се спуска

и безрезервно учи сърцето ми

да се усмихва и да лети

в изпълненото с тишина небе. ```

2 юни

```

Moята вечер се спуска

и освежава не само ума ми,

но и всички мисли в него.

```

3 юни

```

Moята вечер се спуска

и изпълва очите ми с душевни сълзи

за съвършено преклонение пред Бог.

```

4 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам

от какво се нуждая безсънно и бездиханно.

Моята вечер усмихнато ми казва:

“Послушание към Бог, нищо повече

и нищо по-малко.” ```

5 юни

```

Moята вечер се спуска

и ме благославя безрезервно

с тихата мирна красота

на залязващото слънце. ```

6 юни

```

Moята вечер се спуска

и от дълбините на сърцето ми

изплува способността

да полетя в Отвъдното. ```

7 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз започвам съзнателно да мечтая за Бог,

докато през деня

несъзнателно мислех за Бог. ```

8 юни

```

Moята вечер се спуска,

за да направи по-красив

дома на вдъхновеното ми сърце.

```

9 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми повелява

да не се отклонявам

от пътя на послушанието към Бог. ```

10 юни

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да взимам редовни уроци по безпристрастност

от моята озарена душа. ```

11 юни

```

Moята вечер се спуска

и бързо ми дава

искрено жаден за Бог ум

и искрено гладно за Бог сърце. ```

12 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми дава спокойствие,

за да засили жаждата ми

за единство с Бог. ```

13 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз не виждам вече

железните окови на пълния ми с желания ден.

Това, което имам сега,

е спокоен ум.

Това, което имам сега,

е мирно сърце.

```

14 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз виждам как умът ми подчинява

всички свои неспокойни и ненужни мисловни вълни

на безбрежния океан от мир в душата ми. ```

15 юни

```

Moята вечер се спуска

и ме вдъхновява да се превърна

в искрени сълзи на сърцето си

за Божието Състрадателно Око. ```

16 юни

```

Moята вечер се спуска

и с любов ме учи

как да се моля на Бог,

как да медитирам върху Бог

и как да обичам Бог

безусловно. ```

17 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че има само едно окончателно решение

на всички мои земни проблеми:

да преобразя живота си на земна любов,

за да проявя в живота си любовта Небесна. ```

18 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че не трябва да виждам духовността

като заплашваща света сила,

а като просветляваща света енергия.

```

19 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че и най-гръмовната реч в живота ми

трябва да извира единствено

от безмълвния плач на сърцето ми.

```

20 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че това, от което се нуждая,

не е живот като на монах,

а дъх като душа.

```

21 юни

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да се моля всеотдайно

на Бог Тишината

да премахне от ума ми

всички отдавнашни мисловни нечистоти.

Бог непременно ще чуе молитвата ми.

```

22 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз вече не живея

в разсъждаващия за Бог ум.

Сега живея

в заслушаното си в Бог сърце.

```

23 юни

```

Moята вечер се спуска

и сега аз изпитвам

трепета от стихването на необузданите мисли.

```

24 юни

```

Moята вечер се спуска

и сега аз по-искрено

и по-предано правя опит

да се освободя

от дневните заробващи окови на желанията.

```

25 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз заменям дневния си разглаголстващ ум

с моето възпяващо Бог сърце.

```

26 юни

```

Moята вечер се спуска

и ме насърчава

да посадя в сърцето си

стръкчето на стремежа

към моето утрешно обещание за удовлетворяващ живот.

```

27 юни

```

Moята вечер се спуска,

последвана от Божиите

Опрощаващи Нектарни Стъпки.

```

28 юни

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да обединя търпението на сърцето си

и смелостта на ума си,

за да утвърдя Божията Победа

в моя живот. ```

29 юни

```

Moята вечер се спуска

и аз казвам на моите приятели, обичащи Бог и мира,

че вечерта е най-доброто време

да направим ума

мирен, красив и плодоносен.

```

30 юни

```

Moята вечер се спуска

и веднага ме благославя

с още пламъци на стремежа

и още цветя на предаността. ```

Юли

1 юли

```

Moята вечер се спуска

и дневният ми неудовлетворен живот

среща Усмивката на Божието Състрадателно Сърце.

```

2 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че през деня

умът ми е натрупал

рудник от информация,

а сега аз трябва да вдъхновя сърцето си

да седне на върха

на планината от тишина. ```

3 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че лекият и сигурен начин

да спечеля Божията безгранична Любов

е да водя лодката на живота си

между брега на порива в сърцето си

и брега на ентусиазма в живота си.

```

4 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че мога да се приближа до Бог

само когато решително съм хвърлил невежеството

в Нозете на моя Господ.

```

5 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да съживя усърдния си ум

и пламенното си сърце,

за да може Бог да вдишва

Насладата на Своето Удовлетворение. ```

6 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да не живея

във вулканите на очакването и безсилието,

а да участвам

в устремените експедиции на душата. ```

7 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

че ако наистина съм искрен,

Бог ще ми покаже Своите тайни Пътеки,

за да стигна до целта си.

```

8 юли

```

Moята вечер се спуска

и аз си казвам, че не трябва

да карам моя Господ Всевишен да чака.

```

9 юли

```

Moята вечер се спуска

и повелява на ума ми да се наслади

на уханието на любовта към Бог

в сърцето ми. ```

10 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми показва как

да крача по пътя

на Божията Проява и Удовлетворение. ```

11 юли

```

Moята вечер се спуска

и сърцето ми, измъчвано от жажда за Бог,

безпомощно лее сълзи

за идването на Божието Състрадателно Око. ```

12 юли

```

Moята вечер се спуска

и ме благославя

с цвете на надеждата в сърцето.

```

13 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че не бива

дори и за кратък миг

да се озовавам в безмилостните мрежи

на объркания си ум. ```

14 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да притегля Божието Удовлетворено Сърце

с магнита на предаността в сърцето си. ```

15 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че Бог ще чете писмата на сърцето ми

само ако са изпратени

с пощата на благодарния ми живот.

```

16 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва:

“Събирай Усмивките на Божието Удовлетворение.”

```

17 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва от какво се нуждая:

не да разпъвам ума си на кръст,

а да го направя съвършен. ```

18 юли

```

Moята вечер се спуска

и незабавно ме отвежда

в храма

на блаженото предаване на Бог. ```

19 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва да бъда удовлетворен

само когато мога да се отдам

на мечти за Удовлетворението на Божието Сърце. ```

20 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ако искам градината на сърцето ми да цъфти,

аз трябва веднага да поканя

тишината

от всички краища на света. ```

21 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че безусловното предаване

е единствената същност

на истински влюбения в Бог.

```

22 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че понеже гордостта ме е намерила,

аз съм изгубил пътя си.

Moята вечер се спуска

и ми казва,

да позволя на смирението да ме намери,

за да мога аз да намеря моя път. ```

23 юли

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да се предам безрезервно

на Божията Воля,

за да могат устремените пламъци на сърцето ми

да достигнат върховните висоти. ```

24 юли

```

Moята вечер се спуска

и нежно шепти:

“Всяко отдадено сърце

е зараждащ се Бог.” ```

25 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че Бог държи Вратата на Мира в Сърцето си

широко отворена

само за отдадените усмивки на моето сърце.

```

26 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че Бог иска от човешките същества

само едно:

непрестанен напредък.

```

27 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ако обичам Бог

не само безрезервно,

но и безусловно,

Самият Бог ще ми помогне

да Го проявя

в избрания от Него Час. ```

28 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ако не приема Бог

като свой, наистина свой,

то сърцето ми неизбежно ще си остава натежало

от страх, безпокойство и несигурност. ```

29 юли

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че Бог ще ме съпътства

само ако поканя мира

да съпътства двама ни.

```

30 юли

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да живея

между скромността си

и познанието си за Бог.

```

31 юли

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че щастието ми е дар от Бог,

а не плод на моя стремеж. ```

Август

1 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че мога да отида далеч отвъд

звездите в Небесата,

ако поднасям

цветята на благодарното си сърце

безсънно и бездиханно.

```

2 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че се нуждая

не от ум, за да разбера,

а от сърце, за да се предам.

```

3 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че за да направя небето на сърцето си

по-обширно от всичко,

аз трябва да посрещна Състрадателното Око

на моят Господ Възлюбен Всевишен. ```

4 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че първо тишината трябва да разговаря с мен

далеч преди Бог да ме удостои със среща. ```

5 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че не е нужно да лея пред Бог

порой от сълзи,

за да завоювам Неговото Сърце.

Трябва само да пророня

една много искрена сълза

от окото на сърцето си. ```

6 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че истински устременото сърце

и истински отдаденият живот

се градят върху

Любящото Сърце на Усмихнатия Бог. ```

7 август

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да се моля на Бог за фонтан от благодарност,

за да заслужа

Планината на Божията Безкрайност.

```

8 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

да украся ума си

с чисти мисли,

за да видя Божието Състрадателно Око

и Удовлетворено Сърце

съвсем отблизо.

```

9 август

```

Moята вечер се спуска

и вдъхновеният ми ум

усеща Божия магичен допир,

а устременото ми сърце

вдишва Уханието на Божието Сърце.

```

10 август

```

Moята вечер се спуска

и вълните от искреност в ума ми

изненадват всички,

а океанът от чистота в сърцето ми

покорява всички.

```

11 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че се нуждая само от едно:

непрестанно извисяващо се единно сърце. ```

12 август

```

Moята вечер се спуска

и аз безрезервно, всеотдайно

и безусловно

ставам едно с всички човешки страдания. ```

13 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че само ако започна с чисто сърце,

аз ще мога да летя

в небесата на свободата и мира.

```

14 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че всяко човешко същество

се нуждае от пълна власт над себе си,

за да се радва на райските наслади

тук на земята. ```

15 август

```

Moята вечер се спуска

и любезно ми съобщава,

че каквото и да съм направил или казал през деня,

Бог все още ме смята за надежден член

на Своя Екип за Проява на Светлината на земята.

```

16 август

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва да постигна

безсънна и бездиханна готовност и устрем,

за да удовлетворя Бог по Неговия Начин. ```

17 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че ако страхът ми от Бог е бил силен

през деня,

то аз трябва да направя любовта си към Бог

тук и сега

безкрайно по-силна.

```

18 август

```

Moята вечер се спуска,

и светлината на душата ми

озарява и ускорява

пътуването на сърцето ми към Бог. ```

19 август

```

Moята вечер се спуска

и най-състрадателно ми казва,

че ако искам да победя във вътрешната надпревара,

трябва всеки ден без изключение

да руша ограниченията си.

```

20 август

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че истинското щастие разцъфва

само върху почвата на предаването към Бог. ```

21 август

```

Moята вечер се спуска

и ме съветва

да използвам асансьора на вярата в сърцето си,

за да се издигам от бързо по-бързо. ```

22 август

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

смятах Бог за логичен,

сега аз ясно виждам,

че моят Господ на Състраданието

е просто магичен. ```

23 август

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз радостно разказвах на Бог

историите на живота си,

сега моят Господ пее

Песните на Сърцето Си за мен

радостно и гордо.

```

24 август

```

Moята вечер се спуска

и сега аз съм единен

с вечерния извисяващ се стремеж

вместо

с дневните разочарования.

```

25 август

```

Moята вечер се спуска

и сега аз съм устремено към Бог

и удовлетворяващо Бог сърце,

а не колеблив и нерешителен ум. ```

26 август

```

Moята вечер се спуска

и аз осъзнавам,

че не е нужно да странствам,

за да открия Божието Око,

защото сега виждам не само Божието Око,

но и Божието Сърце

тук, там и навсякъде.

```

27 август

```

Moята вечер се спуска

и аз обичам Бог

не за Неговата Вечност,

не за Неговата Безкрайност,

не за Неговото Безсмъртие,

а за Състрадателните Му Очи,

за Състрадателните Му Усмивки

и за Състрадателните Му Сълзи. ```

28 август

```

Moята вечер се спуска

и аз ясно виждам и чувствам,

че няма за какво да се тревожа,

докато през деня

се тревожех за всичко.

```

29 август

```

Moята вечер се спуска

и с обич ми напомня

за моята радостна и безусловна

любов, посветеност и предаденост

на Божията Воля.

```

30 август

```

Moята вечер се спуска

и аз я питам:

“Има ли някакъв друг начин

да напредвам по-бързо?”

Моята вечер ми отговаря:

“Просто пази сърцето си младо

и ума си невинен.”

```

31 август

```

Moята вечер се спуска

и ме благославя

със сърце, нуждаещо се от Божия Мир,

докато моето утро ме бе благословило

с ум, любопитстващ за Божията Сила.

```

Септември

1 септември

```

Moята вечер се спуска

и умът ми внимателно,

сърцето ми предано,

а животът ми всеотдайно

тръгват по стъпките на мира.

```

2 септември

```

Moята вечер се спуска

и Божието Състрадание

пее, играе и танцува

с предаването на сърцето ми

в безметежна забрава.

```

3 септември

```

Moята вечер се спуска

и какво правя аз?

Просто отпращам завинаги

дневния си

непокорен на Бог ум.

```

4 септември

```

Moята вечер се спуска

и тутакси ме избавя

от натрапчивите колебания за приемането на Бог,

от натрапчивата упоритост на съмненията ми в Бог

и от натрапчивата благосклонност към нежеланието ми за Бог.

```

5 септември

```

Moята вечер се спуска

и сърцето ми, което през деня

беше фонтан от надежда за Бог,

сега е планина от обещания за Бог. ```

6 септември

```

Moята вечер се спуска

и сега аз търся

как да просветля света,

докато през деня се наслаждавах

на възбудата в света.

```

7 септември

```

Moята вечер се спуска

и аз виждам, че утринното стръкче

на стремежа към Бог в сърцето ми

се е превърнало

в дърво на Божието проявление.

```

8 септември

```

Moята вечер се спуска

и усмихнато, нежно

и всеотдайно ме уверява,

че ме очаква плодотворна

нощ на стремеж.

```

9 септември

```

Moята вечер се спуска

и аз тръгвам със странстващите сърца на търсещите

по техния поклоннически път към Бог.

```

10 септември

```

Moята вечер се спуска

и с радост ми помага

да тръгна из царството

на разцъфващата тишина. ```

11 септември

```

Moята вечер се спуска

с окъпана в мир мечта

от Небесата,

която да скътам в сърцето си. ```

12 септември

```

Moята вечер се спуска

и умът ми, благодарен за кратко на Бог,

сега се превръща

в неизменно благодарно на Бог сърце. ```

13 септември

```

Moята вечер се спуска

и търсещото ми сърце, което очаква Бог,

сега се превръща

в любящ живот, предаден на Бог. ```

14 септември

```

Moята вечер се спуска

и Бог вече не чука

на вратата на моя колеблив, объркан ум.

Сега Бог влиза

в широко отворената врата на устременото ми, предадено сърце.

```

15 септември

```

Moята вечер се спуска

и сега аз съм

гладен за пълнота в сърцето,

докато през деня бях

жаден за новости в ума.

```

16 септември

```

Moята вечер се спуска

и ме вдъхновява

да разперя крилете на стремежа си

и да летя, да летя

безспирно и всеотдайно.

```

17 септември

```

Moята вечер се спуска

и аз виждам,

че Божието Състрадателно Око

и красотата на природата

подхранват устременото ми сърце.

```

18 септември

```

Moята вечер се спуска

и надеждата на сърцето ми за Божието Удовлетворение

неимоверно нараства.

```

19 септември

```

Moята вечер се спуска

и способността ми да разбирам и понасям света

удивително нараства.

```

20 септември

```

Moята вечер се спуска

и най-високият ми стремеж

радостно играе на криеница

с Божието най-безусловно Състрадание. ```

21 септември

```

Moята вечер се спуска

и аз поздравявам Бог,

моя Господ Възлюбен Всевишен,

безусловно,

а не както Го поздравявах

през деня. ```

22 септември

```

Moята вечер се спуска

и моят Господ Всевишен радостно

разговаря с благодарните усмивки на сърцето ми.

```

23 септември

```

Moята вечер се спуска

и сега Бог изрича ново предсказание:

“Дете мое, ти непременно ще успееш

в твоя всеотдаен и уповаващ се на Бог живот.” ```

24 септември

```

Moята вечер се спуска

и аз несъмнено и безусловно чувствам,

че Бог и Божият Мир

се грижат за мен. ```

25 септември

```

Moята вечер се спуска

и аз виждам и усещам навсякъде

Божието Сладостно Присъствие.

```

26 септември

```

Moята вечер се спуска

и сега сърцето ми напомня на Бог

да ми прости,

докато през деня

Бог напомня на ума ми

да не Го забравя. ```

27 септември

```

Moята вечер се спуска

и Божието Око приканва сърцето ми

да се извиси,

а Божиите Нозе дават на сърцето ми

способността да го направи.

```

28 септември

```

Moята вечер се спуска

и Божието благославящо Око моли

за моето пълно внимание.

```

29 септември

```

Moята вечер се спуска

и ми дава своята мирна тишина,

за да ме направи по-бърз

по пътя на любовта, предаността и предаването. ```

30 септември

```

Moята вечер се спуска

и веднага ме кани

в най-любезното

и най-ценно общество

на мира.

```

Октомври

1 октомври

```

Moята вечер се спуска

и ми напомня отново и отново,

че сърцето ми е родено

да лети най-бързо към висините

всеки ден.

```

2 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз молитвено съзирам как моят Господ Всевишен

влиза в сърцето ми

с Песните на Своето Сърце. ```

3 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз чувствам, че сега е време

да разперя

крилете на моята екстатична преданост към Бог. ```

4 октомври

```

Moята вечер се спуска

и многократно засилва

громящата съмненията увереност

на ума ми. ```

5 октомври

```

Moята вечер се спуска

и сега аз съм

победа на предаването в сърцето си,

а не успех на решителността в ума си. ```

6 октомври

```

Moята вечер се спуска

и доста неочаквано

аз се изкачвам по стълбата на сърцето си

съвсем лесно, съвсем бързо

и напълно съвършено.

```

7 октомври

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

моят Господ беше много взискателен,

сега Той е много занимателен

и забавен.

```

8 октомври

```

Moята вечер се спуска

и някак без да искам

аз зървам тайните и свещени

Градини на Мира в Небесата. ```

9 октомври

```

Moята вечер се спуска

и за разлика от деня,

вярата ми в Бог става

могъща крепост. ```

10 октомври

```

Moята вечер се спуска

и сега аз празнувам

окончателната победа на вярата в сърцето ми

над умствените ми съмнения

в полето на моята проява на Бог.

```

11 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз се моля и се надявам,

че скоро ще се сдобия

с напълно преобразен ум. ```

12 октомври

```

Moята вечер се спуска

и най-после идва моментът

умиротворено да се склоня

в Нозете на Бог

и да следвам възхитителния пример

на вечерния безмълвен живот. ```

13 октомври

```

Moята вечер се спуска

и самото ѝ присъствие

засилва неизмеримо

жаждата на живота ми за Бог

и глада на сърцето ми за Бог.

```

14 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз усещам как Мирът на Безкрайността

и Блаженството на Безсмъртието

безусловно ме викат. ```

15 октомври

```

Moята вечер се спуска

и ми дава

съкровеното си безмълвно дихание,

за да се моля на Бог и да радвам Бог

по избрания от Него Начин.

```

16 октомври

```

Moята вечер се спуска,

и както обичам чистотата на утринните си молитви,

аз обичам и божествеността

на моите вечерни медитации. ```

17 октомври

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

бях абонат в библиотеката на ума,

сега съм студент в университета на сърцето. ```

18 октомври

```

Moята вечер се спуска

и сърцето ми започва

отчаяно да търси

цветята на тишината и мира. ```

19 октомври

```

Moята вечер се спуска

и помага безусловно на сърцето ми

да се протегне и да докосне

цветята на тихата наслада. ```

20 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз молитвено се любувам

на неизчерпаемата красота

във всеотдайния живот на Природата. ```

21 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз избирам тишината –

не като забавление за ума,

а като просветление за сърцето ми. ```

22 октомври

```

Moята вечер се спуска

и вратата на единството в сърцето ми

сега е широко отворена.

```

23 октомври

```

Moята вечер се спуска

и заличава дневния списък

на ужасите в ума ми.

```

24 октомври

```

Moята вечер се спуска

и Самият Бог аплодира

моето влюбено в тишината сърце.

```

25 октомври

```

Moята вечер се спуска

и бавно, неотклонно и безпогрешно

чистотата и уханието на тишината

идват към мен. ```

26 октомври

```

Moята вечер се спуска

и пътят на предадения ми на Бог живот

сам се разстила пред мен.

```

27 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз се моля на Бог

да приеме най-доброто

от изпълнената с преданост любов на сърцето ми. ```

28 октомври

```

Moята вечер се спуска

и очите на надеждата ми за удовлетворение на Бог

се обръщат молитвено и душевно

към Небесата. ```

29 октомври

```

Moята вечер се спуска

и дори умът ми закопнява

за мирния дом на сърцето ми.

```

30 октомври

```

Moята вечер се спуска

и аз ясно виждам

думата „благодарност“

в сърцето на моя устремен към Бог живот. ```

31 октомври

```

Moята вечер се спуска

и незабавно ме подготвя

за изкачване към потъналите в тишина звезди.

```

Ноември

1 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз просто не зная

как се озовавам толкова лесно

сред върховна тишина. ```

2 ноември

```

Моята вечер се спуска

и Божието Безмълвно Око ми казва,

че моят отдаден на Бог живот

непременно ще се срещне

с просветленото ми от Бог око.

```

3 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

умът ми искаше да се изкачвам

към Висотите на Небесата,

сега сърцето ми иска от мен

да изпращам неговото дихание

надлъж и нашир

по земята. ```

4 ноември

```

Moята вечер се спуска

и ми казва

само едно нещо:

радостта в сърцето ми

е Празник на Божията Победа.

```

5 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през целия ден

аз не съзнавах,

че непослушанието към Бог

не е нищо освен загубена игра,

сега моето послушание към Бог

е най-бързо спечелената игра.

```

6 ноември

```

Moята вечер се спуска

и ми показва

красиво чисто сияние

над устременото ми сърце. ```

7 ноември

```

Moята вечер се спуска

и ме обзема радост,

защото виждам, че Божието Състрадателно Око

и благодарното ми сърце

си имат пълно взаимно доверие.

```

8 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз ясно виждам,

че външният ми свят

все така рекламира невежеството,

докато моят вътрешен свят

все така красиво жадува за Бог. ```

9 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз бях живот на привързаности,

сега съм непривързана

и просветлена душа.

```

10 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

мислех и чувствах, че зная всичко

за Бог,

сега съм по-мъдър.

Как бих искал да зная повече за всичко,

свързано с Бог!

```

11 ноември

```

Moята вечер се спуска

и в мирната тишина на вечерта

лодката на живота ми

докосва Брега на Божието Удовлетворение. ```

12 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз работех за себе си,

сега съм служител

на Божието Безмълвно Състрадателно Око.

```

13 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

Бог бе напълно удовлетворен

от моите усилия за самоусъвършенстване,

сега Той е невероятно възхитен

от моята отдаденост на Божията проява. ```

14 ноември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

Бог чакаше от мен интересни новини,

сега Той очаква

вдъхновяващи и просветляващи послания.

```

15 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз усмихнато страдам от носталгия

по Божието Състрадателно Око

и Съвършените Му Нозе в Небесата. ```

16 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз не съм вече затворник

на умствената си тъмница от съмнения

в съществуването на Бог.

Сега съм свободна птица,

зареяна в изпълненото с Тишина Божие Небе. ```

17 ноември

```

Moята вечер се спуска,

и докато през деня

аз виждах в Окото на моя Господ

потоци от сълзи,

сега не искам да виждам дори и една сълза

да капне от Божието Око за мен.

Аз ще радвам Господа си

по Неговия Начин

цяла вечер и цяла нощ

с бездиханния стремеж на моето безсънно сърце. ```

18 ноември

```

Moята вечер се спуска

и моят Господ не скъпи похвалите

към изгарящото ми от жажда за тишина сърце.

```

19 ноември

```

Moята вечер се спуска

със своята неизказано красива тишина,

за да нахрани търсещия ми Бога ум

и плачещото ми за Бог сърце. ```

20 ноември

```

Moята вечер се спуска

и Бог иска от мен да изследвам

Неговото Състрадателно Око

и Опрощаващо Сърце. ```

21 ноември

```

Moята вечер се спуска

и без условия ми помага

да се опия

от Блясъка на Безмълвното Божие Величие. ```

22 ноември

```

Moята вечер се спуска

и сега аз влизам

в света на мечтите,

подхранвани от Божията Тишина. ```

23 ноември

```

Moята вечер се спуска

и влюбеното ми в Бог сърце

заема мястото

на моя търсещ Бога ум. ```

24 ноември

```

Moята вечер се спуска

с песните на сладостната тишина в душата ми,

за да нахрани гладното ми за Бог сърце.

```

25 ноември

```

Moята вечер се спуска

и ето че аз подклаждам и съзерцавам

красивите

пламъци на вдъхновението в сърцето си. ```

26 ноември

```

Moята вечер се спуска

и Бог се надява да види в мен

издигащо се сърце,

докато аз се надявам да видя в Бог

две спускащи се Нозе.

```

27 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз ясно виждам,

че сърцето ми, копнеещо за Бог,

отново ще се надигне и ще полети

В Божието изпълнено със Състрадание Небе.

```

28 ноември

```

Moята вечер се спуска

и съзерцателното ми сърце е затаило дъх,

очаквайки пристигането на Бог.

```

29 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз усещам устременото си сърце

трепетно и вълнуващо

близо до Бог. ```

30 ноември

```

Moята вечер се спуска

и Бог, с безграничната Си Щедрост,

заменя Съцветията на Своите Обещания

за цветята на моята надежда. ```

Декември

1 декември

```

Moята вечер се спуска

и дневният хаос в ума ми

става

вечерно съзвучие в сърцето ми. ```

2 декември

```

Moята вечер се спуска

и ме вдъхновява

да избера Божието Състрадателно Око

и Опрощаващи Нозе,

докато денят ме вдъхновяваше

да избера Божиите Могъщи Ръце. ```

3 декември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз връчих на Бог благодарствено писмо,

сега Му давам

магнита на благодарната си преданост.

```

4 декември

```

Moята вечер се спуска

и Бог не иска

умът, виталът и тялото ми да крещят,

а иска сърцето ми да се извиси. ```

5 декември

```

Moята вечер се спуска

и Бог иска да осветя

дома на сърцето си

със сладкото ухание на моята душа. ```

6 декември

```

Moята вечер се спуска

и аз най-после имам

това, което Бог най-силно желае

да види в мен:

спокойствие.

```

7 декември

```

Moята вечер се спуска

и веднага ми помага

да ускоря

своя бяг към осъзнаването на Бог. ```

8 декември

```

Moята вечер се спуска

и аз трябва да разбера,

че моят Господ Всевишен гордо скътва

всеки миг на преданост в сърцето ми. ```

9 декември

```

Moята вечер се спуска,

за да заглуши напълно

най-гръмогласната врява в ума ми.

```

10 декември

```

Moята вечер се спуска

и аз смаяно виждам,

че покорното ми на Бог сърце

и готовият ми за Бог ум

заедно пеят и танцуват.

```

11 декември

```

Moята вечер се спуска

и любовта ми към Бог, предаността ми към Бог

и предаването ми на Бог

ме придружават

по моя път към Градината на Божието Сърце.

```

12 декември

```

Moята вечер се спуска

и аз най-после мога

да освободя живота си

от примката на желанията. ```

13 декември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз виждах пътя,

сега поемам по него. ```

14 декември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз и умът ми бяхме в света на анархията,

сега аз и сърцето ми сме в света

на реда и хармонията.

```

15 декември

```

Moята вечер се спуска

и ме учи

как да радвам

Божието Безмълвно Око. ```

16 декември

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че няма по-глупава грешка

от това да мисля и чувствам,

че осъзнаването на Бог не е за мен.

```

17 декември

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че вече съм направил огромна грешка,

заявявайки, че не обичам Бог,

и сега тя не иска

да влоша съвсем нещата,

заявявайки, че не се нуждая от Бог.

```

18 декември

```

Moята вечер се спуска

с нов ангел на надеждата и обещанието,

за да докосне той очите,

сърцето

и живота ми.

```

19 декември

```

Moята вечер се спуска

и Господът ми Всевишен въздъхва

с голямо облекчение,

защото аз отново съм решен

да Го обичам и да Го радвам

утре

по Неговия Начин.

```

20 декември

```

Moята вечер се спуска

и ми казва:

"Помни какво имаш сега:

Божията Прошка,

а не какво си изгубил някога:

вярата си в Бог." ```

21 декември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

аз срещнах тълпа

от опасни врагове,

сега срещам множество

молитвени приятели. ```

22 декември

```

Moята вечер се спуска

и ме моли да призова тишината

и нищо друго,

така че сърцето ми да тътне,

а дъхът ми да се извисява,

за да обичам Бог по Неговия Начин. ```

23 декември

```

Moята вечер се спуска

и неспирни сълзи капят

от Окото на моя Господ Възлюбен Всевишен,

за да възрадват сърцето ми. ```

24 декември

```

Moята вечер се спуска

и притихналата ми душа

вика

моето изкачващо се сърце. ```

25 декември

```

Moята вечер се спуска

и аз ѝ казвам:

"Сестро, твоята разцъфваща тишина

крепи последната ми надежда

за удовлетворяващо служене на Бог."

```

26 декември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

неканено и нежелано безпокойство

владееше ума ми,

сега вечерта е донесла

на сърцето и живота ми

неограничено море от мир.

```

27 декември

```

Moята вечер се спуска

и аз най-после се превръщам

в непресторените, откровени и искрени

всеотдайни ридания на сърцето ми за Бог. ```

28 декември

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че нейната красота, чистота и тишина

ще ми помогнат да почувствам,

че моето осъзнаване на Бог

е по силите на надеждата ми. ```

29 декември

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че вечерта не значи

край на устремения ми ден.

Напротив,

тя означава разгаряне

на издигащите се пламъци на стремежа в сърцето ми.

```

30 декември

```

Moята вечер се спуска

и докато през деня

всяка моя стъпка

сякаш водеше към раздиращо страдание,

сега аз виждам, че всяка стъпка

ме води към искряща радост. ```

31 декември

```

Moята вечер се спуска,

за да ми каже,

че Бог е постигнал

най-големия Свой Триумф

във и чрез

безусловното ми радостно предаване

през деня.

```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed