9 май

```

Moята вечер се спуска

и състрадателно ми казва,

че не е нужно да оставам парализиран

от тревогите и безпокойствата на деня.

Тя ще ме дари с нова надежда,

ново вдъхновение, нов стремеж

и с чист и уверен деен живот.

```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed