16 ноември

```

Moята вечер се спуска

и аз не съм вече затворник

на умствената си тъмница от съмнения

в съществуването на Бог.

Сега съм свободна птица,

зареяна в изпълненото с Тишина Божие Небе. ```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed