24 февруари

```

Moята вечер се спуска

и ми казва,

че стремежът ми към Бог

сам по себе си не е достатъчен,

предаността ми към Бог

сама по себе си не е достатъчна,

но моето безусловно предаване на Бог

само по себе си несъмнено е достатъчно. ```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed