5 март

```

Moята вечер се спуска

и от нея аз се уча

как да се рея притихнал,

и още как да накарам да притихне

моя гръмогласен витал.

```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed