17 март

```

Moята вечер се спуска,

за да освободи ума ми

от най-тежкия дневен товар

на невежеството. ```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed