22 март

```

Moята вечер се спуска,

за да ме извести,

че жаждата на желанията ми,

която от години расте,

може да секне и накрая ще го стори.

```

From:Шри Чинмой,Моята вечер се спуска, Шри Чинмой Център, 1996
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ed