11.

Свободата е откриването на Бог.

Свободата е себенадделяването.

Свободата е възвръщането на удовлетворението.


From:Шри Чинмой,Всеки ден една нова възможност, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/edn