43.

Ако си готов

да се довериш на Бог

само тогава ще можеш да Го изпиташ.


From:Шри Чинмой,Всеки ден една нова възможност, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/edn