55.

Когато съм в света-притежание

на моя ум,

животът ми е проблем.


Когато съм в света-самоотричане

на моето сърце,

животът ми е привилегия.From:Шри Чинмой,Всеки ден една нова възможност, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/edn