28.

```

Само предаденото сърце

ще има увереността

да върви смело

в непозната земя. ```

From:Шри Чинмой,Моето нетърпеливо сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/eht