4.

```

Уви,

какво мога да направя с ума,

който винаги е враждебно настроен

към промяната? ```

From:Шри Чинмой,Моето нетърпеливо сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/eht