5.

```

Нещо

изключително важно:

моето желаещо единство сърце

с Волята

на моя Господ Всевишен.

```

From:Шри Чинмой,Моето нетърпеливо сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/eht