8.

```

Не можеш винаги

да избягваш страданието,

но винаги можеш да се опиташ

да превърнеш страданието

в щастие.

```

From:Шри Чинмой,Моето нетърпеливо сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/eht