32.

```

Моето послушание към Бог

е

моята върховна божествена гордост.

```

From:Шри Чинмой,Моите утринни молитвени пътувания, част 2, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/emp_2