47.

```

Нашата неповторимост идва

или от Божиите Нозе,

или от Божието Сърце.

```

From:Шри Чинмой,Моите утринни молитвени пътувания, част 2, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/emp_2