48.11

```

Трябва да откривам себе си

в сърцето на времето вечно

и в сърцето на пространството безкрайно.

```

EMP 122-125. Шян, Китай, 14 януари 2005

From:Шри Чинмой,Моите утринни молитвени пътувания, част 2, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/emp_2