60.

```

Аз вървя и тичам

към Бог

с моите устремени крака.

```

From:Шри Чинмой,Моите утринни молитвени пътувания, част 1, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/emp_1