6.

```

Щастлива Нова година,

Щастлива Нова година!

Върви напред,

лети нагоре,

гмуркай се навътре!

Без страх, без страх! ```

From:Шри Чинмой,Моите утринни молитвени пътувания, част 2, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/emp_2