10.

```

Моят Господ гордо използва

добрите постижения на моето сърце. ```

From:Шри Чинмой,Моите утринни молитвени пътувания, част 2, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/emp_2