20.

```

Бог се нуждае от теб

само когато Го обичаш

така, както Той иска от теб.

```

From:Шри Чинмой,Усмивки на император. Сълзи на сирак, Шри Чинмой Център, 2000
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/es