37.

```

Бог увеличава

Силата на Своята Любов към нас

безкрайно повече,

когато види, че сърцето ни

се гмурва навътре,

умът ни тръгва напред

и животът ни литва нагоре.

```

From:Шри Чинмой,Усмивки на император. Сълзи на сирак, Шри Чинмой Център, 2000
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/es