41.

```

Тези, които обичат света,

откриват Бог

незабавно.

```

From:Шри Чинмой,Усмивки на император. Сълзи на сирак, Шри Чинмой Център, 2000
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/es