Въпрос: Кога Бог е създал душата?

Шри Чинмой: Бог е създал душата, когато е започнал Своето творение, когато Той е пожелал да се превърне в множество. Бог е искал да се превърне в множество, за да може да се наслаждава на Себе Си в много форми. Не можем да посочим определен момент, защото Бог не е обвързан с нашето време. Той живее в безкрайното, вечно Време.

From:Sri Chinmoy,Душата-птица на Вечността, Част 2
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2