_Въпрос:_ Възможно ли е душата да е свързана по някакъв начин с това, което наричаме съзнание?

Шри Чинмой: Съзнанието винаги е свързано с душата. Но това, което в човешкия си живот наричаме съзнание, изобщо не е истинско съзнание; то е просто усещане. Когато доловим нещо фино, което не можем да определим, ние наричаме това будност на нашето съзнание; това всъщност изобщо не е истинско съзнание. То е по-скоро много фино желание. Ние влизаме в него и незабавно чувстваме, че то е нашето съзнание. Но истинското съзнание е Светлината, която свързва Небето и земята. Самото Небе е в съзнанието ни.

Съзнанието и душата никога не могат да бъдат разделени, докато тялото лесно може да бъде отделено от душата, както и от съзнанието. Когато използваме термина „физическо съзнание”, ние имаме предвид ограниченото съзнание. То е част от безкрайното Съзнание, което е влязло в грубото физическо и сега е притежавано и използвано от физическото. Същото нещо може да се случи с виталното съзнание и с умственото съзнание. Но божественото Съзнание е необятно единство, което подслонява тишината и силата. Когато подслонява тишината, то подслонява собствената си истинска форма. Когато подслонява силата, то проявява вътрешната си реалност.

Душата, която е вечна, и Съзнанието, което е безкрайно, вървят заедно. Те имат общ източник, който е Животът, вечният Живот. Душата има вечен Живот и съзнанието също има вечен Живот. Те се допълват взаимно. Душата изразява своята божественост чрез Съзнанието, а Съзнанието изразява своята всепроникваща тишина чрез душата.

From:Шри Чинмой,Душата-птица на Вечността, Част 2, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2