_Въпрос:_ Какъв е източникът на най-висшата светлина?

Шри Чинмой: Най-висшата светлина всъщност идва от душата. Ако успеете да получите свободен достъп до душата, ще можете да изведете напред светлината отвътре. Трябва да медитирате върху сърцето, защото вътре в него е душата. В мига, в който получите свободен достъп до вътрешното същество или до душата, ще видите, че светлината излиза напред, за да проникне в цялото ви съществуване.

From:Шри Чинмой,Душата-птица на Вечността, Част 2, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2