_Въпрос:_ Как човек развива вътрешна сила?

Шри Чинмой: Човек може да развие вътрешна сила като стане едно с волята на душата. Душата е представителят на Най-Висшето, Абсолютния Всевишен. Ако искаме да постигнем вътрешна сила, трябва да опитаме да се концентрираме върху вътрешното същество или върху душата. Когато станем съзнателни за действията на душата на външен план, ще бъдем съзнателни за вътрешната си сила. Душата има вътрешна сила не просто в изобилие, а в безкрайно количество.

From:Шри Чинмой,Душата-птица на Вечността, Част 2, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2