_Въпрос:_ Всички души ли са добри?

Шри Чинмой: Душата е винаги добра; тя не може да бъде лоша. Но по-развитите души притежават повече светлина и мъдрост. Младите души имат да проявяват много по-малко на земята. Душата е като слънцето. За известно време тя е покрита с плътни облаци и светлината й не може да бъде проявена. По-нисшият витал ще се опита да забави напредъка на проявлението на душата. Но динамичният витал, стремящият се витал, ще даде на душата допълнителен тласък. В началото на духовното пътешествие потенциалът на всички души е еднакъв. Но на този етап, поради техния вътрешен порив, някои души проявяват възможностите си по-мощно. Те бягат по-бързо в духовната надпревара. В Индия родителите често се молят на Бог да им даде дете със силна душа, която ще се отърси много бързо от невежеството и ще прояви Божественото на земята.

From:Шри Чинмой,Душата-птица на Вечността, Част 2, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2