_Въпрос:_ Красивата душа винаги ли избира красиво външно същество?

Шри Чинмой: По начало всички души са красиви. Но ако определена душа е специална, тогава естествено и във външното й проявление ние ще забележим сладост, красота, спокойствие, чистота и всички други божествени качества. Каквото сме отвътре, това сме и отвън. Ала някои хора имат много фини души, прекрасни души, и въпреки това външните им обноски за жалост са много груби, невежи и нецивилизовани. Защо е така? Защото умът и виталът не са били докоснати истински от светлината на душата. Тези хора не се интересуват от светлината на душата и искат да останат много груби, така че в живота им липсва хармония. Във външното си проявление та са съвсем нещастни и тъжни. Има и друга причина за дисхармонията между външния и вътрешния живот. Ако посеем семето на мангово дърво, тогава естествено ще получим манго. Но понякога около това дърво има други дървета, които съсипват красотата му. По същия начин, ако членовете на семейството не се интересуват от духовния живот, ако са напълно невежи, нестремящи се, тогава те могат просто да пречупят по-фините качества на детето. Защо това прекрасно дете е дошло в такова небожествено семейство? Такава е неговата съдба. Но общо взето, ако човек има красива душа, тогава външният образ на душата също е красив.

From:Шри Чинмой,Душата-птица на Вечността, Част 2, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2