_Въпрос:_ Гуру, веднъж ни посочихте един човек, за когото казахте, че душата му вече е напуснала тялото. Как е възможно той да е все още жив физически, ако душата е напуснала тялото му?

Шри Чинмой: Душата напуска тялото много, много пъти докато човек е още жив. Твоята душа неведнъж е излизала от тялото ти по време на сън и е идвала при мен. Душата може да остави тялото само за броени секунди, но тези секунди земно време да изглеждат като дълги месеци или години. Най-дългото време, което обикновената душа може да прекара извън тялото, е между единадесет и тринадесет часа. Ако го напусне и не се върне след единадесет, дванадесет или тринадесет часа, душата като правило не може да влезе пак в телесната клетка. По това време нишката, която я свързва с тялото, се скъсва. Но душата може лесно да излезе от тялото за половин или един час, а то ще действа автоматично. Тялото е като машина; по време на работата ѝ механикът може да излезе. След няколко часа той ще се върне, а машината все още ще работи. Понякога, докато спите дълбоко, душата ви може да отиде в различни светове или в отдалечена част на този свят, но след половин час или 45 минути тя се връща в тялото. Това може да се случи не само по време на сън, но и когато сте будни. Много пъти, по време на дълбоката ми медитация, моята душа полита като птица към духовните ми центрове. Моите ученици ме виждат така ясно, както и вие сега. Става дума за няколко минути или няколко часа.

Докато е извън тялото, душата може за секунда да преживее нещо, което ще трябва да се разказва цял час. Тук на земята вие гледате с обикновените си очи и ви трябва време, за да наблюдавате едно събитие. Но ако гледате със светлината на душата, ще можете да видите всичко за един миг. Когато поискате да изразите преживяването от тази кратка секунда с ума си, може би ще описвате всички подробности поне един час. Затова, когато общуваме с друга душа, дори разговорът да трае само няколко кратки секунди, през тези секунди ние получаваме множество мисловни вълни, които са напълно реални. За една минута душата може да свърши работа колкото за десет или дори единадесет часа.

Ако душата окончателно напусне тялото, то естествено няма да може да остане на земята. Излети ли птицата от клетката, тази клетка е вече ненужна. Ние държим на клетката само когато птицата е в нея.

From:Шри Чинмой,Душата-птица на Вечността, Част 2, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/esb_2