44.

Всяка сутрин неизменно

моят Господ Всевишен моли

благодарното ми сърце

да чете на глас Неговата Реч

за Трансценденталната Победа.


From:Шри Чинмой,Бърз, по-бърз, най-бърз напредък, Шри Чинмой Център, 2016
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fff