46.

```

Мой е животът,

който никога не ще отстъпи

пред тиранията на невежеството.

Мой е умът,

който никога не ще отстъпи

пред хаоса на възбудата. ```

From:Шри Чинмой,Бърз, по-бърз, най-бърз напредък, Шри Чинмой Център, 2016
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fff