102. Бронята на доказателството

Това, което иска умът ми,

е здравата броня на доказателството.

Това, от което се нуждае сърцето ми,

е сладкото ромолене на вярата.From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp