117. Овладяването на себе си и откриването на Бог

```

Овладяването на себе си и откриването на Бог

са единствените неща,

към които всеки човек на земята

трябва да се отнася сериозно.

На всичко друго може да се гледа с лекота.

```

From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp