137. Не помниш ли?

```

Не помниш ли,

че едва онзи ден

ти обичаше Бог безусловно?

Не помниш ли,

че едва онзи ден

ти обяви Бог за свой, съвсем свой?

```

From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp