138. Всеки ден сърцето ми се обръща

```

Всеки ден умът ми се обръща

към творящия чудеса Бог.

Всеки ден сърцето ми се обръща

към просветляващия живота Бог. ```

From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp