145. Двама ме обичат

```

Двама ме обичат:

Сатаната и Бог.

Сатаната ме обича,

за да може да ме използва

като свой верен роб.

Бог ме обича,

за да може да ме има

за Свой жизнерадостен приятел.

```

From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp