2. Дойдох от Бог

Аз дойдох от Бог

Вечния Мечтател.

Отправям се към Бог

Безсмъртния Любящ.


From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp