207. Бог Любящият

Ние се молим на Бог Могъщия,

но Бог Любящият

отговаря на нашите молитви.


From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp