42. Бог е моят треньор

```

Бог е моят външен Треньор.

Затова аз неспирно се усмихвам,

щом успея.

Бог е моят вътрешен Треньор.

Затова аз неспирно танцувам,

преди да продължа.

```

From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp