83. Тхе ще го направят вместо теб

```

Не обвинявай себе си.

Светът ще го направи вместо теб

далеч отвъд въображението ти.

Не се възхищавай от себе си.

висшите светове ще го направят вместо теб

далеч отвъд твоето очакване.

```

From:Шри Чинмой,207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ffp