15.

```

Подаръкът на моя външен живот

за моя вътрешен живот

е моето постоянно душевно

служене.

Подаръкът на моя вътрешен живот

за моя външен живот

е моята безсънната плодоносна

любов. ```

From:Шри Чинмой,Моите петдесет лета на благодарност, Шри Чинмой Център, 1981
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/fgs