27.

```

Моята майка ми каза

какво е молитвата:

молитвата е плачът

да зърна Божието Око. ```

From:Шри Чинмой,Петдесет песни за единството на сърцата на съвършения Бог и на съвършеното дете, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/foh